Date: 01 Jul 2014
Cat: Adviseren, Informeren, Ontzorgen, Opleiden
Project details

E-learning Wizard is een digitaal platform dat haar technische applicaties beschikbaar stelt om e-learning te maken én te publiceren. In samenwerking met E-learning Wizard is voor de stichting voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs Smallingerland een complete eigen digitale huisacademie gerealiseerd voor bij- en nascholing van haar leraren, intern begeleiders, en directies. Prachtig vormgegeven in de huisstijl van PCBO Smallingerland.

Klaas Bellinga informeert en adviseert E-learning Wizard bij haar ontwikkeling, verzorgt opleidingen bij klanten en realiseert volledige implementatietrajecten.