Voordelen van e-learning

Flexibiliteit

Cursisten hebben 24 uur per dag en zeven dagen per week toegang tot de leeromgeving. Ze hebben toegang tot trainingsmogelijkheden waar en wanneer ze maar willen, thuis of op het werk. Het leermateriaal kan gemakkelijk in ‘brokjes’ worden verdeeld, waardoor de cursist de stof beter naar eigen behoefte kan opnemen. Het is mogelijk dat cursisten plaats- en tijdonafhankelijk leren, en dat men precies datgene leert wat nodig is, op het moment dat het nodig is (just-in-time, just enough).


Besparing trainingstijd

Bij klassikale trainingen moeten alle cursisten evenveel tijd besteden aan de training. Bij e-learning kunnen cursisten beter in eigen tempo leren en net zo veel tijd aan de training besteden als nodig is. Cursisten die snel leren besteden daardoor minder tijd aan de cursus.


Besparing reistijd en reis- en verblijfskosten

Dankzij e-learning hoeven cursisten minder te reizen om deel te nemen. Er zijn geen reis- en verblijfskosten. Dit voordeel is kleiner naarmate cursisten minder ver reizen om aan een cursus deel te nemen.


Secundaire processen verbeteren

Er zijn organisaties die ICT vooral inzetten om de administratieve processen rond cursussen op een effectieve en efficiënte manier vorm te geven. Denk daarbij aan de workflow rond het aanvragen van toestemming voor het volgen van een cursus en de afhandeling van de aanvraag.


Sneller leren

Dankzij e-learning is het mogelijk om meer cursisten in kortere tijd te trainen. Je kunt met één docent meer cursisten bereiken dan voorheen, omdat de docent en cursist niet meer in één ruimte hoeven te zijn. Daardoor kunnen cursisten ook sneller verplichte leerstof tot zich nemen (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wetgeving). E-learning leidt dan tot concurrentievoordelen.


Actuele, consistente kennis

Docenten kunnen het cursusmateriaal makkelijk up-to-date houden door in een handomdraai een aanpassing te doen, waardoor de cursist toegang heeft tot de meest actuele informatie. Het voordeel is ook dat alle cursisten dezelfde informatie gepresenteerd krijgen. Bij klassikale cursussen kan de inhoud per docent variëren. Geavanceerde web-based leerstof kan mogelijk minder makkelijk te wijzigen zijn (zoals games of video’s).


Didactische voordelen

Een belangrijke winst van e-learning is dat het mogelijk is met ICT een rijkere leeromgeving te maken. Daar zijn veel voorbeelden van te geven, zoals het inzetten van games, video, animaties en externe bronnen, maar ook gedifferentieerde leer- en volgtrajecten. Via ICT kunt u onder andere in contact komen met experts en bronnen waar u anders veel moeilijker toegang toe zou hebben. Daarnaast is het mogelijk om geautomatiseerd voortgangstoetsen af te nemen. Ook kunnen meer cursisten een actieve rol hebben bij online discussies dan bij face-to-face discussies. Via simulaties en games kunnen cursisten in een veilige omgeving leren omgaan met complexe problemen, risico’s en onzekerheden. Door complexe vraagstukken te visualiseren, kunnen cursisten er meer betekenis aan verbinden (wat een belangrijke voorwaarde voor leren is). Een laatste voorbeeld is dat e-learning het mogelijk maakt voor de cursist om te leren volgens verschillende leerstijlen.


Werken en leren integreren

Dankzij e-learning kunnen cursisten op verschillende locaties gemakkelijker werken aan een gezamenlijk nieuw project en ICT gebruiken om informatie op te zoeken en om met elkaar te communiceren. Leren en werken vindt geïntegreerd plaats. U kunt bijvoorbeeld een rapport via ict toegankelijk maken, zodat iedereen het kan aanpassen en commentaar kan toevoegen. Een ander voorbeeld is dat cursisten snel databases of collega’s kunnen raadplegen als zij een probleem in hun werk tegenkomen.


Samenwerkend leren

Leren is een sociaal proces, waarbij interactie, communicatie en samenwerken een cruciale rol spelen in de kennisverwerving en –ontwikkeling van cursisten. Daarnaast is belangrijk dat leren plaatsvindt in een relevante, complexe en flexibele, authentieke omgeving. Cursisten kunnen daardoor kennis beter transfereren/transponeren naar relevante andere situaties. Dankzij ICT kunnen krachtige, flexibele leeromgevingen worden vormgegeven waarin cursisten samen kunnen leren.


Competentiegericht leren

Cursisten kunnen met behulp van ICT competentiegericht leren. Ze doen eerst een test om te zien welke competenties ze kunnen verbeteren en op basis daarvan kan een gerichte keuze gemaakt worden uit het aanbod van e-learningcursussen.


Klantenbinding

E-learning kan ook worden gebruikt als extra service voor klanten, en dus voor klantenbinding. Bijvoorbeeld bij relatief ingewikkelde producten als een elektronische agenda kunnen klanten een cursus via internet doen om de functionaliteit van het apparaat te leren gebruiken.Nadelen van e-learning

Vereiste houding en vaardigheden

E-learning doet een fors beroep op de werkdiscipline van de cursist. Met andere woorden, het vraagt een hoge inzet en een goede motivatie. Ook behoort een cursist te beschikken over ICT-vaardigheden. Dit betekent dat hij in ieder geval goed overweg moet kunnen met Internet.


Voorkeur voor leren

De meeste mensen geven er de voorkeur aan te leren via persoonlijke contacten. Diverse onderzoeken wijzen uit dat cursisten ICT vermijden als het even kan. Dit nadeel wordt minder naarmate meer cursisten zijn opgegroeid met de computer en internet (‘net generation’). Maar ook dan is het de vraag of de cursist ook graag via internettechnologie wil leren. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat ICT’ers ook het liefst face-to-facetrainingen volgen, omdat men al de hele dag met ICT werkt.


Vooroordelen

De invoering van e-learning leidt tot een andere manier van leren. Docenten en trainers zullen op een andere manier moeten gaan werken en zijn daartoe lang niet altijd bereid. Bijvoorbeeld omdat zij niet geloven dat goede leerresultaten met e-learning kunnen worden bereikt of dat de kosten opwegen tegen de baten. In vergelijking met de docent in face-to-faceleersituaties zouden docenten en auteurs van e-learning minder goed in staat zijn om te variëren in leerinhouden en werkvormen. Verder zullen docenten weerstand tegen e-learning hebben als deze manier van leren leidt tot een hogere werkdruk. Dankzij e-learning kan een docent immers meer cursisten begeleiden.


Leren in eigen tijd?

Een werkgever vindt het ongetwijfeld prachtig dat zijn werknemers niet meer overdag naar een cursus moeten, maar cursisten zelf zullen mogelijk minder gemotiveerd zijn om in eigen tijd te gaan leren terwijl men nu in de ‘tijd van de baas’ een cursus kan volgen.


Contentontwikkeling duur

Het ontwikkelen van kwalitatief goede e-learning is arbeidsintensief en dus duur. Vooral wanneer u met e-learning een specifiek probleem wilt oplossen, waarvoor maatwerk nodig is, hangt daar een flink prijskaartje aan. In de praktijk komt het daarom ook voor dat kwalitatief minder goede content wordt gebruikt. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het leren. Gelukkig komen de laatste tijd aanzienlijk meer applicaties op de markt waarmee het eenvoudiger (en dus goedkoper) is om kwalitatief goede e-learning te ontwikkelen.


Ouderwets leren

Het is niet eenvoudig om met behulp van ICT een krachtige, flexibele leeromgeving te ontwikkelen, waar cursisten samen leren. Dat leidt er toe dat vormen van e-learning worden gebruikt die eigenlijk gebaseerd zijn op gedateerde opvattingen over leren. Gelukkig komen er tegenwoordig in hoog tempo steeds meer geavanceerde leeromgevingen beschikbaar, die relatief goedkoper zijn.


Niet altijd geschikt

Het is niet mogelijk om alle leerdoelen te bereiken met e-learning. Wie durft bijvoorbeeld zijn blinde darm te laten verwijderen door een arts die online geleerd heeft te opereren? Hoewel inmiddels ook al ontwikkelingen gaande zijn waarbij op afstand online wordt gecoacht bij het opereren.


Investering en techniek

E-learning vraagt om relatief hoge initiële investeringen van een organisatie. In de eerste plaats zal de organisatie in hard- en software en bandbreedte moeten investeren. Op de tweede plaats zullen cursisten ruimten en computers of tablets ter beschikking moeten hebben waar zij ongestoord kunnen leren. Op de derde plaats vraagt e-learning om flexibiliteit van systeembeheerders. De beveiliging zal zodanig moeten worden ingesteld dat de e-learningomgeving zonder problemen gebruikt kan worden. Bovendien is de techniek die binnen e-learningprogramma’s wordt gebruikt nog steeds onvoldoende gestandaardiseerd, waardoor het niet altijd mogelijk is om de programma’s te gebruiken op een simpele pc (er worden bijvoorbeeld verschillende plug-ins en cookies gebruikt).


Samenvattend

De inzet van e-learning kan leiden tot een meer effectieve en goedkopere manier van leren. Of dit het geval is, is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de e-learning en van de schaalgrootte waarop leren plaatsvindt. Ook geldt dat kostenbesparingen en de mate van flexibiliteit verminderen als meer gebruik wordt gemaakt van mengvormen van face-to-face- en e-learning (blended learning dus). Omdat de techniek steeds meer laagdrempelig en betaalbaar wordt, meer ondersteuning biedt tijdens het lesgeven en het aanbod van online educatieve content snel groeit, zien veel scholen en organisaties kansen om meer op maat les te geven. Meer informatie over e-learning is te vinden op www.e-learning.nl.


Contact

Maak nu een afspraak en ontvang het 'Basisboek E-learning maken’ GRATIS

En als er vanuit beide partijen nieuwe mogelijkheden ontstaan, zijn wij graag bereid met u mee te investeren!

Vraag naar de mogelijkheden via de contactpagina.

Cover01 laatste versie 30 juli 2014
Quote

The most important principle for designing lively e-learning is to see e-learning design not as information design but as designing an experience.

Cathy Moore - E-learning Entrepreneur