Zowel nationaal als internationaal richten wij ons op:

mkb

Grote bedrijven en multinationals hebben veelal de weg naar e-learning al gevonden. Een ‘leven lang leren’ is daar al usance. Het midden- en kleinbedrijf (mkb: 100-1000 medewerkers) kan van de opgebouwde expertise gebruik maken en haar behoefte aan het efficiënt inrichten van trainingen en bij- en nascholing van medewerkers invullen. Zeker nu de techniek in de afgelopen paar jaren aanzienlijke stappen heeft gemaakt om realistische leerdoelen te ondersteunen. Wij gebruiken onze opgedane expertise om uw doelen te realiseren binnen een redelijk budget, waarbij efficiënt met Rapid E-learning Development (RED) wordt gewerkt.

Onderwijs

U verwacht misschien dat de ontwikkelingen rondom het gebruik van ICT in het onderwijs reeds vergevorderd zijn. Niets is minder waar. Er wordt uiteraard gebruik gemaakt van ICT in de klas. Deze blended-learningvormen, waarbij een combinatie tussen persoonlijke/klassikale begeleiding en gebruik van ICT plaatsvindt, is weliswaar sterk in opkomst, maar heeft nog enorme groeikansen. Daarnaast staat het zelfstandig leren met behulp van ICT-middelen nog in de kinderschoenen. Slechts enkele partijen (o.a. uitgevers) spelen hier succesvol op in. Wij bieden hierin een brede expertise.

Instellingen

Hoewel vooral de zorgsector al sterke ontwikkelingen heeft doorgemaakt rondom de invoering van e-learning, zijn er vele kleinere instellingen die nog aan het begin van deze ontwikkelingen staan. Wij zijn u graag van dienst om de opgedane expertise met u te delen. De voordelen van e-learning bieden u ongekende mogelijkheden. En die zijn nu ook voor instellingen binnen hand- en budgetbereik. Wij werken samen met u aan het behalen van uw leerdoelstellingen. Of het nu om korte zelfstandig te maken e-learningmodules gaat, of om ondersteuning bij het realiseren van blended-learningtrajecten.

Onze klanten